ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Camping reglement

Camping reglement en bepalingen
Laatste wijziging: 25-juni 2021


Artikel 1 : Huurovereenkomst

Camping ’73 stelt een overeengekomen plaats beschikbaar voor recreatieve doeleinden
met het recht om daarop een kampeermiddel te plaatsen onder de volgende voorwaarden:

 • Er bestaat een schriftelijke overeenkomst tussen huurder en de beheerder van camping’ 73.
 • De huurder weet dat permanente bewoning niet is toegestaan.
 • De huurder weet dat de overeenkomst persoonsgebonden is, en niet overdraagbaar.

Artikel 2: Looptijd

De looptijd van de overeenkomst is:

 • Van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar.
 • Het seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.
 • Verlenging is automatisch, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 oktober.

Artikel 3: Campinggeld

Het verschuldigde campinggeld dient op de volgende manier te worden voldaan:

 • Voor 1 februari 50% van het totaal verschuldigde bedrag.
 • Voor 1 juni het restant van het verschuldigde bedrag.
 • Betaling kan in overleg met de beheerder ook in termijnen plaatsvinden.

Betalingen a.u.b. onder vermelding van uw naam en staanplaats.
Camping ’73  Nabij strand, zee en bos
NL35ABNA0834119226

 • Bij in gebreke worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • Het slagboomsysteem is gekoppeld aan onze boekhouding, bij uitblijven van tijdige betaling, zal uw sleutel worden geblokkeerd.
 • Het stroom en waterverbruik wordt aan het einde van het seizoen/jaar  opgemeten, doorgegeven en door u, de recreant betaald.

Artikel 4; stallingsrecht

Bij elke campingplaats is het stallingsrecht van 1 voertuig op de parkeerplaats inbegrepen.

 • Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk om een 2e sleutel aan te vragen.
 • Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk  om een stallingsplaats voor een aanhanger en/of boot aan te vragen.
 • Voor iedere eventueel 2e auto of aanhanger wordt € 46,- in rekening gebracht.
 • De toegang tot de parkeerplaats kan alleen met uw sleutel van de slagboom.
 • De borg van de sleutel bedraagt € 35,-.

Artikel 5: Voertuigen op het terrein

 • Het is niet toegestaan om zich met voertuigen op het terrein te begeven. Dit is uitsluitend mogelijk in noodgevallen en/of in overleg met de beheerder.
 • Vervoer van zand en/of tegels kan door de beheerder (tegen een kleine vergoeding) naar uw plek gebracht worden.
 • Voor het transport van boodschappen etc. zijn een aantal karretjes beschikbaar. Deze dienen na gebruik direct te worden teruggebracht  (achter de kantine) zodat de andere gasten ze ook kunnen gebruiken.

Artikel 7: Gebruik toiletgebouw

het Sanitaire gebouw bestaat uit toiletten, douches, ruimte voor de afwas, legen chemisch toilet en  bijvullen schoon water
Het toiletgebouw wordt regelmatig schoongemaakt. Om de hygiëne te bevorderen vragen we u:

 •  Kinderen jonger dan 7 jaar  niet “alleen” van het toilet gebruik te laten maken.
 •  Het toiletgebouw als speelplaats te laten gebruiken.
 • Toilet schoon achter te laten (even de borstel gebruiken en bril schoonmaken a.u.b.).
 • De doucheruimte schoon achter te laten.

Artikel 8: Chemisch toilet en vuilwaterafvoer

De recreant is verplicht zijn toilet en vuilwaterafvoer uitsluitend te gebruiken waarvoor het bedoeld is.

 • Dus niet als vuilnisbak te gebruiken
 • Geen maandverband, natte doekjes, frituurvet, chemische middelen, etensresten in het chemisch toilet en/of afvalwater te deponeren

Vuilwaterafvoer en legen chemisch toilet:
U kunt uw chemisch toilet en vuil water kwijt in de speciale ruimte links van het toiletgebouw.

 • Van u wordt verwacht dat u de ruimte schoon achterlaat.
 • Let op:  Afvoerwater mag niet geloosd worden op het terrein!

Artikel 9: Elektriciteitsaansluiting.

 • Voor aansluiting op het elektriciteitsnet zorgt de recreant dat zijn elektrische installatie voldoet aan de eisen.

Artikel 10: Afval (a.u.b. inleveren bij de containers op het parkeerterrein)

Opening afvalstation parkeerterrein

 • Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
 • Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Tuinafval: (kan elke dag).

 • Tuinafval wordt door uzelf naar de containers op het parkeerterrein gebracht (er staat een container voor takken en een container voor gras en grond)
 • Tuinafval mag niet in de beplanting of hagen worden gedeponeerd.
 • Snoeien aan de hagen en bomen van de camping, alleen in overleg met de beheerder.

Grofvuil:

 • Alleen klein grof aanval kan worden aangeleverd in de daarvoor bestemde container (achter de kantine) zie beperkte openingstijden.
 • Afvoeren van groot grofvuil en bouwafval kan alleen via de afvalstations HVC  in Middenmeer of Schagen. En door u zelf!
 • Chemisch afval is verboden.  U moet dit naar een HVC-afvalstation brengen. Koggenrandweg 1, 1775 RG Middenmeer

Glas

 • In de gele glascontainer (altijd beschikbaar)

Metaal

 • In de metaalcontainer, zie openingstijden afval

Artikel 11:  Honden.

 • Honden moeten op het terrein kort worden aangelijnd.
 • Buiten het terrein worden uitgelaten.
 • Mocht de hond zijn behoefte toch op het terrein doen, dan moet de eigenaar dit onmiddellijk opruimen.
 • Honden van bezoekers zijn niet toegestaan.

Artikel 12:  Bouw en aanbouw.

Bouwen van caravans, aan en bijgebouwtjes en schuurtjes is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de beheerder. Het zonder toestemming bouwen zal onherroepelijk leiden tot de verplichting tot afbraak. Ook verandering van bestaande aan en/of bijgebouwtjes dient te worden aangevraagd.

Artikel 13: Onderhoud van de gehuurde plek.

 • De recreant is verplicht de plaats en de onmiddellijke omgeving daarvan te onderhouden en netjes te houden
 • Het verbouwen van eigen groente is niet toegestaan.

Artikel 14:  Geluidsoverlast.

 • Muziek moet om 22.00 uit zijn.
 • Van 23.00 tot 7.00 uur is er rust en stilte op het terrein.
 • Het is de recreant verboden geluidsinstallaties te gebruiken, als dat overlast geeft aan  de andere bewoners.

Artikel 15: Open vuur.

Open vuur is verboden

 

Artikel 16: Gasflessen.

De door de beheerder verstrekte gasflessen blijven eigendom van camping ’73.

 • De recreant betaald alleen voor de inhoud van de gasfles.
 • Lege gasflessen worden weer bij de beheerder ingeleverd.
 • Gasflessen dienen volgens de voorschriften te worden aangesloten en gebruikt.
 • Gasslangen en regelaars dienen aan de wettelijke eisen te voldoen.
 • Het is niet toegestaan gasflessen van het terrein mee te nemen.

Artikel 17: Onderverhuur.

Het in onderverhuur verstrekken van het kampeermiddel aan derden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de beheerder.

 

Artikel 18: Caravans ouder dan 20 jaar.

Caravans ouder dan 20 jaar mogen niet meer ter verkoop worden aangeboden of weggegeven!

 

Artikel 19: Aansprakelijkheid.

Voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein, aanvaardt Camping ’73 geen enkele verantwoordelijkheid. Dit geldt ook t.a.v. derden en ondergeschikten.
De wettelijke aansprakelijkheid van de beheerder zal niet verder gaan dan het risico dat redelijkerwijs door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden.

 

Artikel 20: Opslag en transport van goederen en caravans.

Opslag en transport  van goederen, caravans etc. is geheel voor eigen risico van de recreant

 

Artikel 23; Zwem- en peuterbad

U houdt rekening met:

 • Geen glaswerk bij het zwembad
 • Eerst douchen voor gebruik van het zwembad
 • Kinderen zonder diploma altijd onder begeleiding.
 • U laat het zwembad netjes achter.

Extra regels i.v.m. Corona:

 • Geen opblaasbaar speelgoed i.v.m de hygiëne.
 • Niet naar het zwembad komen met verschijnselen van CORONA/COVID
 • Geen toegang voor CORONA/COVID patiënten en zij die in quarantaine zitten.

Aanvullende informatie:

 • Het gebruik van het zwembad is geheel voor eigen risico!

Openingstijden Zwembad:

Het zwembad is geopend:

 • Maandag tot Vrijdag van: 09:00 tot 18:00 uur.
 • Zaterdag en zondag van:   09:00 tot  19:00 uur

Artikel 22: Opzeggen overeenkomst.

Opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden voor 1 oktober van het lopende jaar bij de beheerder volgens HISWA/RECRON voorwaarden incl. de artikelen 10, 11, en 12.

Artikel 23: Naleving reglement.

De recreant, zijn gezinsleden en bezoekers zijn verplicht:

 • Dit reglement na te leven.
 • Te zorgen voor de vereiste kampeer-, verblijfsdocumenten.
 • Bezoekers dienen zich aan te melden (parkeren kost 2,00 euro)
 • De Hiswa/Recron overeenkomst na te leven.