ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Privacy AVG-GDPR

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van Camping73 nabij strand, zee en bos. dan is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een boeking bij ons maakt, gebruikmaakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 november 2020 en vervangt alle eerdere versies van deze privacyverklaring.

 

Wie zijn wij?
Camping73 nabij strand, zee en bos. zet zich in om u een perfecte vakantie te bezorgen. Camping73 nabij strand, zee en bos. is gevestigd in Niedorperweg 8, 1733 AA Nieuwe Niedorp

 

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een perfecte vakantie te bezorgen. Graag bouwen wij een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en u aanbiedingen kunnen doen op basis van uw interesses of boekingsverleden.

 

Het maken van een boeking
Wanneer u een boeking maakt voor een van de door ons aangeboden accommodaties, dan registreren wij standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan u ter beschikking te stellen. Sommige accommodaties bieden wij zelf ter verhuur aan, We zullen u hier op attenderen zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, tenzij het ons onevenredig veel inspanningen zou vergen om u hiervan op de hoogte te stellen of de informatie vertrouwelijk moet blijven.

 

Boekingsgegevens
Boekingsgegevens zijn gegevens over de vakantie die u bij ons heeft geboekt, bijvoorbeeld het type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om uw boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem.

 

NAW-gegevens
Uw NAW-gegevens hebben wij nodig om uw boeking te kunnen registreren in ons reserveringssysteem en voor registratie in het verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting. Wanneer wij bepaalde zaken niet per e-mail naar u kunnen versturen, sturen wij dit per post naar het door u opgegeven adres. Mocht u hierover meer vragen hebben, dan vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via info@camping73.nl of telefonisch via 0226-411475

 

Telefoonnummer en e-mailadres
De bevestiging van uw boeking ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres.

 

Geboortedatum
Boekingen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Door het opgeven van uw geboortedatum kunnen wij controleren of u bevoegd bent om een boeking te maken.

 

Bankrekeningnummer
De betaling voor uw boeking kunt u voldoen op naam van Camping73 nabij strand, zee en bos. of middels een overschrijving. Voor de sommige accommodaties zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. Uw bankrekeningnummer registreren we enkel en alleen voor het terugstorten van de borg. Wij zullen en kunnen nooit een bedrag van uw rekening afschrijven. Indien u met een creditcard wilt betalen, worden uw gegevens doorgestuurd naar onze de financiële instelling die de betaling verwerkt. Wij hebben nooit inzage in uw creditcardgegevens, maar kunnen wel zien dat u heeft betaald met een creditcard.

 

Contact met onze Receptie
Onze receptie staat u graag te woord in het geval dat u een vraag heeft over uw boeking of uw verblijf. Wij bieden u hiervoor diverse contactmogelijkheden.

 

Online contact
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden uw aanhef, naam en contactgegevens geregistreerd. Hetzelfde geldt in het geval dat u een e-mailbericht naar ons toe stuurt. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met u te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om uw vraag snel en efficiënt te beantwoorden en uw gegevens erbij te zoeken.

 

Telefonisch contact
Wanneer u contact opneemt met onze receptie, dan kunnen een aantal controlevragen aan u gesteld worden, om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet bij iemand anders terecht komen. telefoongesprekken worden niet bewaard.

 

Gebruik website
Als u gebruikmaakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit is een automatisch proces. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website.

Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die u gebruikt. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Camping73 nabij strand, zee en bos.is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht? Camping73 nabij strand, zee en bos. maakt op de website gebruik van cookies en andere technologieën.

 

Analyses ten behoeve van managementinformatie
Gegevens als de provincie en het land waar u woonachtig bent alsmede uw gezinssamenstelling kunnen tot slot gebruikt worden voor het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie. Uw gegevens zijn dan echter volledig geanonimiseerd en niet te herleiden tot u als persoon.

 

Wat zijn de grondslagen?
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een boeking. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Camping73 nabij strand, zee en bos.

Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Voor verwerking van uw gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening, en contactmomenten met onze gasten, bestaat een gerechtvaardigd belang van C Camping73 nabij strand, zee en bos. Wij maken hierbij een zorgvuldige afweging tussen uw belangen en die van Camping73 nabij strand, zee en bos. Verwerking van een aantal van uw gegevens is bovendien noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een aantal van uw gegevens te registreren in het nachtregister. Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming.

 

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?
Wij zijn verplicht om uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registeren in het nachtregister. De gemeente kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. In verband met de verplichte aangifte toeristenbelasting verstrekken wij ook ieder jaar aan de gemeente uw postcode, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling, aankomstdatum en vertrekdatum. Na het maken van een reservering behouden wij uw gegevens, zodat de medewerkers van het park u goed voorbereid kunnen verwelkomen. Wij behouden echter alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. webdesigners etc.Wij zien erop toe dat deze op een juiste manier omgaan met uw gegevens,

In het geval dat u uw facturen niet tijdig voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of een deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij u te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of de deurwaarder.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren. Het is ons doel om een duurzame relatie met u op te bouwen. Uw gegevens worden geanonimiseerd op het moment dat deze relatie beëindigd is. Contactmomenten met onze gastenservice worden verwijderd binnen een jaar na het contactmoment, tenzij de inhoud van de berichten van belang kan zijn voor uw boeking of eventuele toekomstige boekingen. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Camping73 nabij strand, zee en bos. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering
Als uw persoonsgegevens door Camping73 nabij strand, zee en bos.verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. U heeft tevens het recht om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het e-mailadres info@camping73.nl We zullen binnen een maand op uw verzoek reageren..Als uit het afschrift blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van Camping73 nabij strand, zee en bos. huishoren, dan kunt u Camping73 nabij strand, zee en bos.vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e-mail)adres of postadres gebruiken. Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

 

Recht op het intrekken van toestemming
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

 

Klachten
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.